Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Vacature leerkracht groep 4 De Bijenkorf Wageningen

Vacature leerkracht (groep 4) 0,2 FTE, werkdag in overleg

Wij zoeken een groepsleerkracht…
…die kinderen ziet zoals ze zijn en vooral kijkt naar de mogelijkheden van het kind,
…die kinderen begeleidt bij hun ontwikkeling,
…die goed is in samenwerken,
…die eigen initiatief neemt,
…die goede structuur kan bieden aan de kinderen,
…die sympathie heeft voor christelijk onderwijs,
…die met zijn of haar eigen kwaliteiten wil bijdragen aan een professioneel team,
…die niet het antwoord geeft, maar de juiste vragen stelt,
…die beschikt over humor en relativeringsvermogen.


Wij bieden je een prachtige werkplek met een enthousiast en betrokken team die SAMENwerkt aan de verdere ontwikkeling van de school.

Als jij vindt dat het bovenstaande profiel op jou van toepassing is dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur Danielle van Mierlo. Telefoon: 0317-413374. Mail: directie@basisschooldebijenkorf.nl.


Stichting Trivium biedt op 14 basisscholen onderwijs aan ruim 2.500 leerlingen in verscheidende dorpen en steden in Zuid-Gelderland. Het woord ‘Trivium’ komt uit het Latijn en betekent ‘driesprong’. Dit stond voor de drie basisvakken van toen: grammatica, retorica en dialectiek. Sindsdien is er in het onderwijs veel veranderd! Tegenwoordig staat Trivium voor de drie pijlers waar we ons onderwijs op richten: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Waar staan we voor?

Basisschool de Bijenkorf staat voor een brede ontwikkeling van elk kind. Daar werken we elk dag met hart en ziel aan.

Een goede basis van rekenen en taal is vanzelfsprekend. Maar om goed met de complexiteit van de huidige wereld te kunnen omgaan en creatief met de toekomstige wereld, zijn denkvaardigheden, persoonlijkheid en karakter belangrijk.

Door te leren kijken, denken, reflecteren, verwoorden en toepassen van wat het ziet leert een kind omgaan met wat er is en wat nog gaat komen. Een goede basis die verder gaat dan de meetbare leeropbrengsten.

Vanuit onze christelijke overtuiging vinden we dat we het rentmeesterschap over onze aarde goed moeten beheren. Vandaar dat we de kinderen laten ontdekken wat de natuur ons geeft en gaan we samen op zoek naar hoe we in de directe omgeving de wereld een stukje duurzamer en socialer kunnen maken.