Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Welkom

Stichting Trivium staat voor geluk, professionalisering, kwalitatief goed onderwijs en ontwikkeling. De stichting wil goed zorgen voor haar medewerkers. Dit mooie streven wordt onder andere gerealiseerd door de oprichting van een eigen Academie.
De academie biedt voor ieder iets, of je nu een leerkracht, schoolleider, onderwijsassistent of pedagogisch medewerker bent. De Trivium Academie heeft een breed scala aan mogelijkheden om persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen en kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s. Met als resultaat gelukkige, geschoolde onderwijsprofessionals die kwalitatief goed onderwijs bieden aan onze leerlingen.

De Academie is zelf ook in volle ontwikkeling. Het aanbod breidt zich steeds verder uit. Voor medewerkers van Trivium zijn de bijeenkomsten gratis. Geïnteresseerde buiten de stichting kunnen zich inschrijven op ons aanbod tegen betaling.

Onze inspiratiemiddagen bieden verdieping op specifieke onderwerpen en geven handvatten om de dagelijkse werkzaamheden te optimaliseren. Ook wordt je gevoed met innovatieve en vernieuwende ideeën, zodat je weer extra energie krijgt om aan de slag te gaan.
De netwerkbijeenkomsten bieden de mogelijkheid om in contact te komen met andere onderwijsprofessionals binnen de stichting. Hier kun je kennis en ervaringen uitwisselen en samenwerken aan jouw specialiteit en rol binnen de school.
In de toekomst zullen er steeds meer mogelijkheden zijn voor opleidingen en cursussen. Op dit moment kun je bij je schoolleider aangeven waarin jij wilt groeien en de academie gaat kijken hoe zij jou daarbij kan ondersteunen. Op deze manier kan iedereen zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelen.

Voor ons aanbod ga naar: www.triviumacademie.nl