Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Actief partnerschap met ouders

U bent als ouder een van onze belangrijkste partners. Het is belangrijk dat u vertrouwen hebt in de school waar uw kind onderwijs geniet. Het meebeleven van momenten op school kan bijdragen aan dit vertrouwen. Onbekend maakt onbemind. Het tegenovergestelde geldt gelukkig ook: bekend maakt bemind!

Wij steken graag energie in een goede band en open communicatie met u. Dit doen we door een actieve rol in te nemen op 5 gebieden: 

 • Maatschappelijk
  Samen met u als ouder en met andere maatschappelijke instanties trekken we samen op voor de kinderen in de wijk.
 • Pedagogisch
  Samen met u gaan we om uw kind heen staan als het gaat om zijn of haar welbevinden en ontwikkeling.
 • Didactisch
  We informeren u zo goed mogelijk over en betrekken u zo goed mogelijk bij het leer- en ontwikkelproces van uw zoon of dochter.
 • Formeel
  Uw betrokkenheid kan formele invloed hebben. U kunt lid worden van de oudercommissie en de school ondersteunen bij diverse vieringen en activiteiten of u kunt lid worden van de Medezeggenschapsraad, waardoor u formeel inspraak hebt op beleidskeuzes en financiële zaken van de school van uw kind(eren).
 • Informeel
  U kunt ons altijd bereiken met uw vragen en overwegingen. We hopen ook dat u deelgenoot wilt zijn van de schoolactiviteiten voor en door de kinderen.

Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op Stichtingsniveau is een afvaardiging uit elke Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Voor vragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kunt u zich richten tot het Bestuurskantoor.

Onze locaties