Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Vacature intern begeleider de Bijenkorf Wageningen

Wij zijn op zoek naar een Intern begeleider (O,6 FTE)

Wij zoeken een intern begeleider…
…die kinderen ziet zoals ze zijn en vooral kijkt naar de mogelijkheden van het kind,
…die een verbindende factor is tussen school, kinderen en ouders
…die leiding geeft aan het planmatig handelingsgericht werken
…die graag werkt aan het coachen van leerkrachten
…die flexibel is, kan prioriteren en kan schakelen als het nodig is,
…die zin heeft te werken aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur op de Bijenkorf.
…die de taak als onderbouwcoördinator op zich neemt

Wij bieden je een prachtige werkplek met een enthousiast en betrokken team die SAMENwerkt aan de verdere ontwikkeling van de school. Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

Als jij vindt dat het bovenstaande profiel op jou van toepassing is dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur Danielle van Mierlo. Telefoon: 0317-413374

Mail: directie@basisschooldebijenkorf.nl.

Stichting Trivium biedt op 14 basisscholen onderwijs aan ruim 2.500 leerlingen in verscheidende dorpen en steden in Zuid-Gelderland. Het woord ‘Trivium’ komt uit het Latijn en betekent ‘driesprong’. Dit stond voor de drie basisvakken van toen: grammatica, retorica en dialectiek. Sindsdien is er in het onderwijs veel veranderd! Tegenwoordig staat Trivium voor de drie pijlers waar we ons onderwijs op richten: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Waar staan we voor?

Basisschool de Bijenkorf staat voor een brede ontwikkeling van elk kind. Daar werken we elk dag met hart en ziel aan.

Een goede basis van rekenen en taal is vanzelfsprekend. Maar om goed met de complexiteit van de huidige wereld te kunnen omgaan en creatief met de toekomstige wereld, zijn denkvaardigheden, persoonlijkheid en karakter belangrijk.

Door te leren kijken, denken, reflecteren, verwoorden en toepassen van wat het ziet leert een kind omgaan met wat er is en wat nog gaat komen. Een goede basis die verder gaat dan de meetbare leeropbrengsten.

Vanuit onze christelijke overtuiging vinden we dat we het rentmeesterschap over onze aarde goed moeten beheren. Vandaar dat we de kinderen laten ontdekken wat de natuur ons geeft en gaan we samen op zoek naar hoe we in de directe omgeving de wereld een stukje duurzamer en socialer kunnen maken.