Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Vacature leerkracht Margrietschool Wageningen

De Margrietschool in Wageningen is per 1 augustus ‘24 op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor de bovenbouw  (0.8 fte).

 

Ben jij onze nieuwe collega die:

  • Geniet van het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen?
  • Een veilig, sfeervol en doelgericht leerklimaat weet te realiseren?
  • Vaardig is in het hanteren van het EDI-model ?
  • Ervaring heeft met projectmatig werken en/of werken met leerpleinen?
  • Enthousiast is mee te denken over het vormgeven van goed toekomstgericht onderwijs, in aanloop tot onze verhuizing naar een nieuwe school?
  • Vanuit een open, vriendelijke houding leerlingen, ouders en collega’s benadert?
  • Samenwerking als uitgangspunt heeft?
  • Past bij onze identiteit?

 Je kunt je motivatie en CV mailen naar directie@mswa.nl

Voor meer informatie kijk je op de website! 

We horen graag van je!

Stichting Trivium biedt op 14 basisscholen onderwijs aan ruim 2.500 leerlingen in verscheidende dorpen en steden in Zuid-Gelderland. Het woord ‘Trivium’ komt uit het Latijn en betekent ‘driesprong’. Dit stond voor de drie basisvakken van toen: grammatica, retorica en dialectiek. Sindsdien is er in het onderwijs veel veranderd! Tegenwoordig staat Trivium voor de drie pijlers waar we ons onderwijs op richten: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Samen komen we tot bloei

Identiteit

De Margrietschool is een moderne, open christelijke basisschool. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is onze inspiratiebron. Het team brengt normen en waarden in praktijk vanuit de Bijbel, zoals onder meer de liefde tot God en de medemens en eerbied voor de schepping. Iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en werken is welkom bij ons op school.

Hoofd, hart en handen

Waar we voor gaan

Elk kind doorloopt zijn eigen groeiproces. Dat is logisch want geen kind is hetzelfde en niet elk kind kan hetzelfde. Daarbij richten we ons op het kind als totaal, met een hoofd, hart en handen.

Hoofd: een kind ervaart zijn eigen mogelijkheden en presteert naar eigen kunnen.
Hart: een kind beseft dat hij niet alleen op de wereld is, leert rekening te houden met anderen en leert respect te hebben voor medeleerlingen en leerkrachten.
Handen: een kind krijgt de gelegenheid om zich creatief te uiten en de natuur te ontdekken. Het leert zaaien, groeien, bloeien en oogsten, in de schooltuin!