Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Vacatures leerkracht (0,6) de Hien Dodewaard

Op De Hien zoeken wij met ingang van het nieuwe schooljaar een enthousiaste collega voor 0,6 fte in groep 1-2! Het betreft een aanstelling met uitzicht op een vast contract.

Daarnaast zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste collega voor 0,6 fte in groep 1-2! Het betreft een tijdelijke vervanging van een zwangerschapsverlof tot aan de kerstvakantie.

Jij bent iemand die….

… graag werkt vanuit de behoefte van de leerling

… plezier haalt uit werken met het jonge kind

… wil bouwen in een enthousiast team

… graag wil werken aan een veilig pedagogisch klimaat

… graag betekenisvol, ontwikkelingsgericht en thematisch lesgeeft

… zich wil inzetten voor de schoolontwikkeling

Bij ons…  

… mag je werken met de leukste kinderen!

… werk je samen met een deskundig, ambitieus en gezellig team.

… werken we samen aan een mooie toekomst voor onze kinderen.

… maak jij het verschil!

… hebben we samen de verantwoordelijkheid voor de leerlingen en  
     schoolontwikkeling.

… krijg jij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.

… verdiep jij je de komende schooljaren in EDI, coöperatieve werkvormen en de     Kanjertraining.

… voel jij je welkom!

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Megan Hopman, directeur via 06-10018265

Heb je belangstelling? Mail je motivatie en CV zo snel mogelijk naar directie@dehien.nl dan nemen we z.s.m. contact met je op.

Stichting Trivium biedt op 14 basisscholen onderwijs aan ruim 2.500 leerlingen in verscheidende dorpen en steden in Zuid-Gelderland. Het woord ‘Trivium’ komt uit het Latijn en betekent ‘driesprong’. Dit stond voor de drie basisvakken van toen: grammatica, retorica en dialectiek. Sindsdien is er in het onderwijs veel veranderd! Tegenwoordig staat Trivium voor de drie pijlers waar we ons onderwijs op richten: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Wij zijn een modern christelijke school

 • De normen en waarden uit de bijbel zijn ons uitgangspunt: respect, oog voor de wereld om je heen, liefde voor de ander, gelijkwaardigheid.
 • Je mag zijn wie je bent; wij accepteren verschillende opvattingen en uitingen van het geloof.
 • Wij bepalen als school zelf hoe wij invulling geven aan onze christelijke identiteit.
 • In het kader van burgerschapsvorming vinden wij het belangrijk dat kinderen kennismaken met andere culturen en geloofsovertuigingen.

Wij staan midden in de 21e eeuw

 • Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot ondernemende, nieuwsgierige en participerende burgers.
 • Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen helpen willen wij ieder kind echt kennen en zien.
 • Wij hanteren een duidelijke, cursorische doorgaande lijn voor lezen, taal en rekenen. De leerlingen werken op hun eigen niveau.
 • Behalve basiskennis (taal en rekenen) zijn een aantal specifieke vaardigheden van groot belang om actief deel te nemen in de maatschappij van morgen.
 • De nadruk ligt op 21e eeuwse vaardigheden en ontdekkend leren, niet op kennis en feiten binnen het thematisch wereldoriëntatie onderwijs.
 • Wij zien de 21e eeuwse vaardigheden als doel, niet als norm of vereiste.
 • ICT/tabletonderwijs is ondersteunend, niet leidend.

Wij zijn een gezonde school

 • Wanneer je goed in je vel zit gaat leren makkelijker.
 • Gezondheid is een centraal thema op onze school, wij zijn een gezonde school.
 • Wij willen als school dagelijks een positieve bijdrage leveren aan de gezonde levensstijl van opgroeiende kinderen in Dodewaard.
 • Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor een gezond leer- en leefklimaat.
 • Bewegen vinden wij belangrijk; bewegingslessen, energizers en bewegend leren staan dagelijks op ons lesprogramma.
 • Door kinderen te informeren over alle aspecten rondom gezond leven helpen wij hen bewuste keuzes te maken.