Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Documentatie

  • Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2021-2025
  • Jaarverslag
  • Statuten
  • Meldcode Kindermishandeling
  • Protocol agressie, geweld & seksuele intimidatie
  • Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
  • Klachtenregeling
  • Protocol toelating & verwijdering
  • Protocol medicijnverstrekking & medische handelingen
  • Veiligheidsbeleid

Ons onderwijs is: waardevol, waardenvol & kindgericht!

Onze locaties