Actuele vacatures

 

Voor meer informatie over onderstaande vacatures kun je contact opnemen met de directeur van de betreffende school. Ook je sollicitatie kun je direct aan hem of haar richten, onze scholen zijn integraal verantwoordelijk voor hun werving- en selectieprocedure. 

 

Directeur Margrietschool per 1 maart 2021

 

Zij-instroom

Met de krapte op de arbeidsmarkt wordt zij-instroom een steeds actueler thema. Een voorwaarde om een zij-instromer als leerkracht aan te mogen stellen is een tijdelijke lesbevoegdheid. Een tijdelijke lesbevoegdheid wordt verkregen met een 'Geschiktheidsverklaring Zij-instroom'. Deze geschiktheidsverklaring volgt op het doorlopen van een geschiktheidsonderzoek bij een van de PABO's. Een geschiktheidsonderzoek bestaat onder meer uit een rekentoets, portfolio en een lesbezoek.  

Op dit moment hebben wij nog geen centraal wervingstraject voor zij-instromers. Aan geïnteresseerden is het advies om contact op te nemen met een PABO om een geschiktheidsonderzoek te doorlopen. Voor oriëntatie op het onderwijs, het uitvoeren van het lesboezoek en andere activiteiten die in een school uitgevoerd moeten worden t.b.v. het geschiktheidsonderzoek, kan altijd contact opgenomen worden met de directeuren van onze scholen. 

Nadat de geschiktheidsverklaring en daarmee de tijdelijke lesbevoegdheid is behaald, kan regulier gesolliciteerd worden op onze vacatures. Zodra er een match is met een school wordt een plan gemaakt voor de opleidingsperiode. Indien de subsidie voor zij-instromers toegekend wordt, behoort vergoeding van de kosten van het geschiktheidsonderzoek tot de mogelijkheden. 

 

Invallers

Voor de inzet van invallers maken wij gebruik van leerkrachten ingeschreven bij IPPON-Personeelsdiensten. Daarnaast hebben wij een eigen pool met invallers die bij ons in dienst zijn. Beide vormen van invallen zijn goede manieren voor onze scholen om kennis te maken met invallers en andersom. Veel invallers stromen door naar reguliere vacatures bij onze scholen. 

 

Goed werkgeverschap

Wij staan voor goed werkgeverschap en willen dat al onze collega's op gelijke (juridische) basis werkzaam zijn op onze scholen. Dit betekent dat wij uit principe alleen werken met bestuursaanstellingen en niet met uitzend-, detacherings-, payroll- en traineeconstructies. Acquisitie wordt dan ook niet op prijs gesteld, met dank voor uw begrip. 

 

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: