WerkkostenregelingDe Werkkostenregeling - afgekort WKR - is begin 2015 ingegaan. De regeling houdt in dat de belastingdienst de werkgever een vrije ruimte (in belastingtaal forfaitaire ruimte genaamd) heeft gegeven om voor de werknemer bepaalde vergoedingen mogelijk te maken. Van de totale loonsom die een organisatie heeft, mag 1,2% hiervoor gebruikt worden zonder dat daarover verantwoording afgelegd hoeft te worden. Die 1,2% vrije ruimte mag Trivium zelf invullen. We kunnen dus als organisatie zelf kiezen welke vergoedingen onbelast zijn. De volgende zaken vallen bij Trivium binnen de WKR:

1. Vakbondscontributie:
Ben je lid van een vakbond, dan mag je
dit - via een aanmeldingsformulier van
de vakorganisatie zelf - opsturen naar
het Bestuurscentrum van Trivium.
Voeg wel het bewijs van betaling toe.
Via de eindejaarsuitkering wordt dit
dan verrekend.

2. Fietsplan:
Een personeelslid kan eenmaal per 3
jaar in aanmerking komen voor het
fietsplan. Je kunt dan een fiets
aanschaffen voor woon-werkverkeer.
Let op: het aantal deelnemers hier-
voor is gelimiteerd, dus dien voor de
aankoop een aanvraag in bij het
Bestuurscentrum. Het maximaal met
de belastingdiest te verrekenen
bedrag is 750 euro.

3. Computer, tablet of i-pad:
Een personeelslid kan ook eens per
3 jaar in aanmerking komen voor dit
plan. Er is wel een limiet op, dus ook
hier geldt dat eerst een aanvraag
ingediend moet worden. Het
maximaal met de belastingdienst te
verrekenen bedrag is 550 euro.

 

 

 

Extra informatie over de WKR en de aanvraagformulieren voor het fietsplan, computer of tablet vindt u hier. Bij de downloads vindt u de het formulier voor de aanschaf van een tablet en computer in Word.
Sommige zaken blijven buiten de forfaitaire ruimte vallen. Zo blijft de reiskostenvergoeding van 0,19 eurocent per kilometer voor eigen vervoer bestaan. Ook maaltijden als gevolg van overwerk, vakliteratuur en studiekosten vallen onder de gerichte vrijstellingen. Maar let op: deze kosten moeten wel geadministreerd worden!

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: