Verlof

 

Als werknemer heb je in een aantal gevallen recht op verlof. Hier vind je een overzicht van de verschillende verloven en een toelichting daarbij. Voor de specifieke regels verwijzen we ook door naar de cao primair onderwijs.

1. Studieverlof. Bij een aantal studies heb je recht op studieverlof. Dit heeft meestal te maken met de zwaarte van de studie en de afspraken die je hebt gemaakt met je werkgever. Als je studeert en gebruik maakt van de lerarenbeurs, staat er per studie precies beschreven welke kosten er vergoed worden. Als daar ook studiedagen binnen vallen, dan kan je leidinggevende voor die dagen vervanging regelen.

2. Zwangerschapsverlof. De regels omtrent zwangerschapsverlof zijn per 1 januari 2015 deels gewijzigd. Je hebt recht op 16 weken verlof en je kunt zelf bepalen of je dit verlof 4, 5 of 6 weken voor je uitgerekende datum laat ingaan. Het verlof na je bevalling is iets anders in te delen. De eerste 6 na je bevalling heb je in ieder geval verlof. Maar de dan nog resterende weken kun je, in overleg met je werkgever, ook verspreid inzetten (je mag ook nog steeds alles achtereen opnemen). Vakanties die binnen je verlof vallen, tellen niet als verlofdagen. Meer informatie hierover vind je op onze nieuwspagina.
Klik voor het aanvraagformulier op: ziek- en verlofmeldingen. Deze heb je nodig om je zwangerschapsverlof aan te vragen. Stuur het formulier na invullen, op naar het bestuurscentrum van Trivium en ons administratiekantoor Groenendijk (www.groenendijk.nl).

3. Ouderschapsverlof. Voor ieder kind onder de acht jaar, heb je als werknemer recht op maximaal 995 uur ouderschapsverlof. Dit verlof bestaat uit 2 delen, namelijk betaald ouderschapsverlof (415 uur) en onbetaald ouderschapsverlof (480 uur). Deze uren zijn gebaseerd op een fulltime baan (wtf 1.0). Werk je minder, dan krijg je ook minder uren. Bij betaald ouderschapsverlof krijg je 55% van je salaris uitbetaald. Bij onbetaald ouderschapsverlof behoud je wel je werktijdfactor, maar krijg je over de uren die je verlof neemt, geen salaris betaald. Let wel op hier: de ouderschapsverlofuren zijn berekend op de werktijdfactor die je na je verlof gaat werken! Voorbeeld: als je 3 dagen werkt en je vraagt ouderschapsverlof aan over die drie werkdagen, is het de bedoeling dat je daarna ook weer 3 dagen gaat werken. Ga je minder werken, dan moet je geld terug betalen.
Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, dan moet je dit schriftelijk minimaal 8 weken voorafgaand aan het verlof aanvragen. Hiervoor is een speciaal ouderschapsverlof aanvraagformulier, ook te vinden via www.groenendijk.nl

4. Onbetaald verlof. In sommige gevallen kan er onbetaald verlof worden aangevraagd. Over deze verlofuren ontvang je dus geen salaris (net als bij onbetaald ouderschapsverlof).  Een reden kan zijn dat je moet zorgen voor een ernstig ziek kind of ernstig zieke ouder. Dit noemen we dan langdurig zorgverlof en hier heb je volgens de wet recht op. Het aantal uren dat je hiervan gebruik kunt maken, hangt af van je werktijdfactor.
Je kunt ook als reden hebben om tot rust te willen komen of om te reizen. Dit heet dan sabbatical. En tenslotte zijn er mensen die onbetaald verlof willen in de periode voordat ze met pensioen gaan. Deze redenen zijn niet in de wet vastgelegd en moeten in overleg met de werkgever worden geregeld.
Het formulier dat je moet invullen voor onbetaald verlof heet: onbetaald verlof aanvraagformulier.

5. Bapo en duurzame inzetbaarheid. De Bapo-regeling (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen) is in de nieuwe cao komen te vervallen. De regeling was ooit bedoeld om senioren in het onderwijs langer gezond aan het werk te houden. De werknemers die hiervoor gespaard hebben, houden recht op hun Bapo-uren. Voor de andere medewerkers komt er iets in de plaats voor Bapo, namelijk de duurzame inzetbaarheidsregeling. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat werknemers uit alle leeftijdscategorieën behoeften en wensen hebben ten aanzien van de werksituatie. Jaarlijks heeft daarom iedereen recht op 40 uren duurzame inzetbaarheid. Deze uren kan je, in overleg met je werkgever, inzetten voor bijvoorbeeld coaching of studieverlof. Daarnaast kun je, als je 57 jaar of ouder bent, ook gebruik maken van een bijzonder budget van 130 uur. In dat geval heb je recht op maximaal 170 uur. Uiteraard zijn ook deze uren gekoppeld aan je werktijdsfactor. Voor het aanvragen is een formulier: duurzame inzetbaarheid.

6. Buitengewoon verlof. Deze vorm van verlof is meestal in de cao vastgelegd. Voor sommige situaties is er ook wettelijk recht op. Maar wat valt nu eigenlijk onder buitengewoon verlof? Er zijn een aantal feestelijke gebeurtenissen waarvoor je verlof kunt krijgen. Bijvoorbeeld voor een huwelijk van een 1e of 2e graads familielid, of een 25, een 40 of 50 jarig huwelijksfeest van een 1e of 2e graads familie. Ook voor een droevige gebeurtenis, zoals een begrafenis van iemand uit je naaste kring, krijg je meestal buitengewoon verlof. En als je partner bevalt heb je recht op buitengewoon verlof, evenals in het geval van verhuizing.
Voor het bezoek aan een arts kun je wettelijk gezien geen buitengewoon verlof krijgen. Soms echter, is het niet anders te regelen dan onder werktijd. Ga altijd in overleg met je werkgever hierover. In het geval van zwangerschapsonderzoek heb je wel weer recht op verlof.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: