Netwerk rekencoördinatoren Trivium

Binnen Trivium zijn op elke school leerkrachten opgeleid tot rekencoördinator. Samen vormen we het netwerk rekencoördinatoren Trivium.

De rekencoördinatoren hebben de taak om scholing te verzorgen op hun eigen school op het gebied van passend rekenonderwijs en preventie van reken-wiskundeproblemen. In het protocol ERWD (Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie) Trivium is een uitgebreide beschrijving van de taak van rekencoördinator opgenomen. 

De rekencoördinatoren komen twee keer per jaar bij elkaar. Op de agenda voor dit schooljaar staan dinsdagmiddag/avond 9 oktober, 15.30u-19.00u, en donderdagmiddag 14 maart gepland voor een rekencoördinatorenbijeenkomst. Dinsdag 9 oktober zal Belinda Terlouw de scholing verzorgen. Zij heeft de methodiek ‘Kijken naar kinderen’ ontwikkeld. De bijeenkomst in maart zal bestaan uit de inbreng van verschillende rekencoördinatoren, bijvoorbeeld n.a.v. een gevolgde cursus.

Naast de bijeenkomsten wordt verdere scholing met de directie van de desbetreffende school geregeld. De jaarlijkse rekencoördinatorendag is een aanrader (https://nrcd.sites.uu.nl/). Daarnaast worden er dit najaar erg interessante masterclasses gegeven bij het SLO door Suzanne Sjoers (Sterke rekenaars), Anneke Noteboom (formatief evalueren) en Marc van Zanten (Probleem oplossen). Mocht één van jullie een masterclass gaan volgen dan zouden we het erg fijn vinden als dit in maart met ons gedeeld wordt. In het tijdschrift ‘Volgens Bartjens’ zullen regelmatig cursussen en trainingen worden aangeboden.

Het inhuren van een rekenspecialist voor onderzoek is mogelijk. Maar wanneer doe je dat precies? In het document 'Informatie over het inhuren van een interne rekenspecialist', staan duidelijke richtlijnen hiervoor.

Mocht je het als rekencoördinator fijn vinden om hulp te krijgen van een rekenspecialist, dan kan dit in overleg met de directie, worden aangevraagd via de mail: linda.vandenanker@trivium-onderwijs.nl

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: