Jonge-kind specialisten

Dit netwerk is in schooljaar 2017-2018 gestart met een eerste bijeenkomst op 4 april 2018 door initiator Petra Bruijnzeel. De bijeenkomst is als zinvol en insprirerend ervaren. Doel van de bijeenkomst was allereerst eens kijken waar behoefte aan is. Eén van de onderwerpen die erg leeft bij de leerkrachten van het jonge kind is de overgang van groep 2 naar groep 3. Deze overgang wordt door veel kinderen en ouders als pittig ervaren, omdat het spelen veelal plaats maakt voor lessen. Kinderen moeten dus veel meer aan tafel zitten, zich langere tijd concentreren en zijn dat niet gewend. 

Andere onderwerpen die hoog op de agenda staan zijn:
- registratie en observatiesystemen
- gedragsproblemen
- inzet van het digibord en computer
- speciale onderwijsbehoeften/plusgroep
- toetsen
- programma BOUW
- kleine kring

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 14 november. 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: