Sinds de komst van Passend Onderwijs, is de behoefte aan kennis en expertise op verschillende vakgebieden in het basisonderwijs toegenomen. Leerkrachten hebben meer kennis nodig om te weten te komen wat elk kind nodig heeft aan zorg en begeleiding. De masteropleiding Educational Needs is één van de opleidingen die leerkrachten een extra specialisme kan bezorgen. En hoe fijn is het om die specialisten binnen de Stichting te hebben! Zij kunnen niet alleen binnen hun eigen school hun expertise gebruiken om leerlingen en collega's te begeleiden, maar ook andere scholen binnen de Stichting kunnen gebruik maken hiervan. 

De afgelopen jaren is Trivium begonnen met het opbouwen van een netwerk om deze specialisten heen. Juist om optimaal gebruik te kunnen maken van de expertise die we voor handen hebben. Hoewel we nog volop in ontwikkeling zijn, is er via deze vinkjes al wat informatie te vinden.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: