Werken bij Trivium


Als onderwijsorganisatie heeft Trivium ongeveer 250 mensen in dienst.
Trivium heeft drie soorten werknemers:

1. Mensen met een vaste aanstelling
2. Mensen met een tijdelijke aanstelling
3. Mensen die vanuit de invalpool bij Trivium worden uitgezet

1. Trivium heeft verplichtingen aan de medewerkers met een vaste aanstelling. Naar hen wordt als eerst gekeken. Stel bijvoorbeeld dat er op een bepaalde school krimp is en er is daar een vaste medewerker 'over', dan kijken we als organisatie op welke andere school/scholen er plaats is om deze persoon te herplaatsen. Natuurlijk gaat dit in overleg met de betreffende personen en scholen.

We noemen die mobiliteit. In de huidige maatschappij zie je dit veelvuldig voorkomen. De aanstelling van mensen is dan vast, maar de werkplek hoeft dat niet te zijn. Je kunt het bij onze organisatie zelfs aangeven als je voor mobiliteit in aanmerking wilt komen (vrijwillige mobiliteit), bijvoorbeeld als je toe bent aan een nieuwe uitdaging, een ander onderwijsconcept of nieuwe start.

2. In onze organisatie werken ook mensen met een tijdelijke aanstelling. Deze mensen zijn ingezet op vacatures waar geen vast personeel meer geplaatst kon worden, omdat de mensen met een vaste aanstelling al een plekje hadden. In de toekomst weten we alleen nog niet of er meer werk is voor deze personen. Ze zijn voor Trivium net zo belangrijk als het vaste personeel, alleen hebben we (nog) geen verplichtingen aan ze.

3. Trivium zit aangesloten bij een invalpool, genaamd IPPON (Inval Personeel Primair Onderwijs Nederland).

 

Het komt regelmatig voor dat een medewerker van Trivium uitvalt, door bijvoorbeeld ziekte. Dit kan voor een dag zijn, maar ook voor langere termijn. De scholen die onder Trivium vallen, bellen in zo'n geval IPPON op en die regelt een vervanger. Het personeel dat in de pool zit, heeft dezelfde rechten als vaste medewerkers. Dit betekent dat, zodra er vacatureruimte is en alle vaste medewerkers zijn geplaatst, jij als pooler daar ook voor in aanmerking komt.


Stage lopen
Veel scholen van Trivium staan open voor stagiaires. Als je graag stage wilt lopen, neem dan contact op met de betreffende school. Vaak is er op school een vaste persoon die de aanvraag van stagiaires in beheer heeft en jou kan vertellen wat de mogelijkheden zijn.

 

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: