Personeelsbeleid

 

Trivium heeft, als onderwijsorganisatie met 14 basisscholen, heel wat personeel. En als leerkracht heb je het in deze tijd niet zo gemakkelijk. De komst van Passend Onderwijs, grotere klassen en kinderen met specifieke leer- en gedragsproblemen, leggen behoorlijk wat druk op ons mooie vak. Daarom vindt Trivium het belangrijk om goed voor haar personeel te zorgen. Om dit te kunnen bereiken, heb je een duidelijk personeelsbeleidsplan nodig.

Een Personeelsbeleidsplan is een document waarin staat beschreven wat de visie is van Trivium ten aanzien van hun personeel, maar ook wat jouw rechten en plichten zijn als werknemer en welke afspraken er gelden. Uiteenlopende vragen en onderwerpen worden er in dit beleidsplan behandeld. Denk maar eens aan:

- Hoe kijkt Trivium uit tegen nascholing?
- Hoe zit de gesprekkencyclus in elkaar?
- Wat gebeurt er als er op de school waar jij werkt krimp is?
- Wat zijn de verschillende schalen en hoe kom je in een hogere schaal?
- Wat gebeurt er als je ziek wordt?

Het Personeelsbeleidsplan is altijd op de vragen bij de directeur van de school waar je werkt.

Omdat ons personeel de basis vormt van ons als organisatie, heeft Trivium 2 kernbegrippen die centraal staan binnen het Personeelsbeleid:

1. Ontwikkelen

Het woord zegt het eigenlijk al: Trivium vindt het erg belangrijk dat je als personeel niet stil staat, maar je blijft ontwikkelen. Dat is in onze huidige maatschappij ook nodig. Je bent nooit uitgeleerd en de ontwikkelingen in de maatschappij hebben hoe dan ook invloed op het werk dat jij doet. Het is belangijk om daarvoor open te staan en nieuwe inzichten mee te nemen in de praktijk.
Ontwikkelen betekent niet per definitie het volgen van een opleiding. Je kunt je ook ontwikkelen aan de hand van kleinere doelen. Ga eens bij een collega kijken in de klas en de kans is groot dat je al iets nieuws ontdekt.

 

 

 

2. Heel houden

Juist omdat de druk op mensen in het onderwijs al zo groot is, vormt heel houden een belangrijk onderdeel van ons Personeelsbeleid. Mensen die ineens tot hun 67 moeten werken, hoe houd je die gemotiveerd en hoe maak je optimaal gebruik van hun expertise? Want deze groep werknemers draagt een schat aan ervaring bij zich, waar vele anderen iets aan kunnen hebben. Andersom hebben we de jonge werknemers, die juist weinig ervaring hebben, maar vaak vol energie en ideeën zitten. Door op een juiste manier gebruik te maken van elkaars krachten en ervaringen, heb je meer kans om je personeel gemotiveerd en heel te houden!

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: