Passend Onderwijs

 

Passend Onderwijs loopt vanaf augustus 2014 en geldt voor alle scholen in Nederland. Het houdt in dat scholen een zorgplicht  hebben. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet de school hiervoor een passende plek vinden. Dit kan op de  eigen school, maar het kan ook zijn dat de school samen met ouders een andere geschikte school zoekt. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen op een reguliere school te houden, maar ook speciale basisscholen blijven bestaan.

 

Verschil met vroeger:

Als een leerling voorheen extra ondersteuning nodig had die een school niet meer kon bieden, dan kon er een rugzakje worden aangevraagd. Als dit werd goedgekeurd, kreeg de school een zak met geld. Van dit geld kon begeleiding worden gegeven, konden leermiddelen worden gekocht etcetera. Het bedrag was altijd hetzelfde, ongeacht het 'probleem'. 

Met de komst van Passend Onderwijs is dit rugzakje verdwenen. Als een leerling nu extra ondersteuning nodig heeft, kan een school dat aanvragen bij het samenwerkingsverband in die regio. Dit gebeurt met een arrangement waarbij de school de specifieke zorg en ondersteuning beschrijft. Het samenwerkingsverband kan vervolgens beoordelen hoeveel geld de school hiervoor krijgt, of iemand met specifieke kennis voor een bepaald aantal uren sturen. Voor elk kind kan dus een ander bedrag worden gereserveerd. 

 

Samenwerkingsverband en Ondersteuningsprofiel:

Een samenwerkingsverband bestaat uit een aantal reguliere en speciale scholen in een regio. Het idee is dat in die regio elke school zijn eigen expertise heeft, zodat een kind met specifieke behoefte in de buurt naar school kan. De ene school kan bijvoorbeeld expert zijn op het gebied van taal. Een andere school kan zorg bieden aan kinderen die hoogbegaafd zijn.

In het Ondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke ondersteuning een school kan bieden en welke ambities een school heeft. Het samenwerkingsverband legt al die ondersteuningsprofielen naast elkaar en kijkt of alle ondersteuning in de regio wordt aangeboden. 
Trivium heeft 14 basisscholen die in vijf verschillende samenwerkingsverbanden zitten. En omdat elk samenwerkingsverband de zaken anders regelt, is dat comlex.
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.passendonderwijs.nl
Via de volgende link kunt u een filmpje bekijken van ruim 3 minuten, waarin precies wordt uitgelegd wat passend onderwijs is:

http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3-minuten-2/

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: