Opvang

Tegenwoordig werken steeds meer ouders allebei. Het is daardoor noodzakelijk dat er

opvangmogelijkheden zijn. Iedere school die onder Trivium valt heeft dit dan ook geregeld. 

VoorSchoolse Opvang VSO
Allereerst is er in (de buurt van) de school een voorschoolse opvang (VSO). Hier kan uw kind heen als u eerder weg moet dan de school begint. De VSO zorgt er in dat geval voor dat uw kind op de juiste tijd op school is.

TussenSchoolse Opvang TSO
De tussenschoolse opvang (TSO) is er om kinderen tussen de middag op te vangen, als u niet thuis bent. Op de scholen waar een continurooster is, blijven alle kinderen tussen de middag op school.

BuitenSchoolse Opvang BSO
Ten slotte is er nog een buitenschoolse opvang (BSO). Deze vangt kinderen op na schooltijd.
Zo kunt u bijvoorbeeld langer blijven werken. De BSO haalt de kinderen zelf op.

Voor specifieke informatie over de opvang verwijzen we u graag door naar
de site van de school zelf (zie kopje scholen).

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: