Algemeen


Om goed onderwijs te kunnen bieden is een samenwerking tussen school en ouders zeer belangrijk. Onze leerkrachten zijn deskundig op het gebied van onderwijs, maar onze ouders zijn ook deskundig, op het gebied van hun kind(eren).

 

Door met elkaar in gesprek te gaan en echt te luisteren naar elkaar, zijn we beter in staat voor ieder kind een goede weg te kiezen. Het is onze gezamenlijke taak de kinderen een veilige basis voor de toekomst te geven.
Trivium ziet ouders daarom in eerste instantie vooral als partners en niet
als klant.

 

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: