Trivium - Uitgangspunten

 

Het motto van Trivium is: KWALITEIT IN ONDERWIJS. Hier staan wij voor.

Visie: In de bestuursfilosofie van Trivium vormt de eigen ontwikkeling van de individuele scholen het uitgangspunt. De scholen onder Trivium zijn divers van aard. We kennen de kleinere dorpsscholen, maar ook scholen die een grote omvang hebben. Ten tweede is de leerlingpopulatie anders. Daarop wordt het onderwijs aangepast. Tenslotte biedt Trivium de scholen de ruimte om hun eigen onderwijsconcept te kiezen en uit te dragen. En hoewel de diversiteit daardoor groot is, hebben we gekozen voor een kwaliteitskader waarbij we met behulp van collegiale visitatie in een cyclus elke Trivium-school in beeld brengen. In 2016-2017 is dit voor het eerst tot uitvoering gekomen. Voor meer informatie over dit kwaliteitskader, klik hier

Iedere school heeft dus een eigen schoolprofiel, zorgt voor de eigen profilering en daarin ligt juist de kracht van Trivium! 


Passend onderwijs: De komst van Passend Onderwijs brengt een zorgplicht voor ieder kind met zich mee. Het bieden van de juiste zorg op maat, voor ieder kind, vormt een uitdaging. De scholen van Trivium zitten daarom aangesloten bij een samenwerkingsverband (SWV). Omdat Trivium een breed gebied beslaat, hebben we te maken met vier verschillende samenwerkingsverbanden, die ieder hun eigen beleid hebben. In het kort komt het erop neer dat we, voor kinderen die meer zorg behoeven, geld kunnen aanvragen bij het SWV. 
Trivium probeert zoveel mogelijk geld te bundelen om in te zetten voor onderwijsondersteunend personeel. Op die manier komt het geld terecht bij de kinderen en wordt de leerkracht ontlast. 

 

Deskundigheidsnetwerken: Trivium vindt het belangrijk dat er binnen de organisatie mensen zijn die een extra studie hebben gedaan. Het volgen van een Master Educational Needs opleiding wordt aangemoedigd. Op die manier zorgen we dat er binnen Trivium expertise is. Die expertise wordt gebundeld in deskundigheidsnetwerken, waar experts elkaar ontmoeten en uitwisseling van inzichten en kennis tot stand kan komen. Ook biedt het mogelijkheden om experts in te vliegen op andere Trivium-scholen, wanneer daar vraag naar is. Zo zijn we minder afhankelijk van deskundigen van buitenaf en groeit onze onderwijskwaliteit.

 

 

 

 

 

 

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: