Trivium - Ontstaansgeschiedenis

 

Trivium is een scholenorganisatie met in totaal 14 basisscholen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zetten. Hoewel de basisscholen er al veel langer zijn, bestaat Trivium pas sinds 2004. In dat jaar zijn er een aantal verenigingen voor protestant christelijk onderwijs samen gegaan uit de gemeenten Appeltern, Wamel, Kesteren, Dodewaard, Wageningen, Renkum en Overbetuwe.

Met elkaar geven de 250 leerkrachten en ondersteunend personeel, onderwijs aan ongeveer 2600 kinderen. Dit doen we met veel passie!

Met het onder één paraplu brengen van de scholen wil Trivium waarborgen dat er goed onderwijs gegeven kan worden. Dat doen we aan de hand van twee instrumenten:

- Het leerlingvolgsysteem waar systematisch analyses mee worden gemaakt en opbrengsten worden bekeken;
- Het werken met het kwaliteitssysteem van Cees Bos: WMK. Dit is een webbased systeem waarmee door het invullen van kaarten inzicht verkregen wordt in de sterke en verbeterpunten van ons onderwijs.

Het onderwijs op de Trivium-scholen heeft een christelijke grondslag. U kunt hierover meer lezen in het stukje over identiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: