Trivium - Identiteit

 

De 14 basisscholen van Trivium hebben een christelijk karakter. We vinden het belangrijk om op onze scholen Het Verhaal te vertellen. Vanuit dat Verhaal gaan we met onze leerlingen in gesprek over normen en waarden. We vertalen de verhalen uit de Bijbel naar deze tijd en laten de kinderen zien en ervaren hoe we met elkaar willen omgaan. We zien dit als een essentieel punt in de algemene en sociale ontwikkeling van de kinderen. Daarbij is het niet onze missie de kinderen de christelijke geloofsovertuiging op te leggen!

Wij zien de verhalen als inspiratiebron voor leraren en leerlingen. Want, als je goed luistert, gaan deze verhalen ook over ons. Ze leren ons nadenken over de haat en strijd die er is in deze wereld, ze laten ons zien dat opkomen voor elkaar niet vanzelfsprekend is, maar wel zeer waardevol. Ze leren ons na te denken over het oplossen van problemen, het samenwerken. Ze helpen ons na te denken over onszelf en betekenis te geven aan de gebeurtenissen in ons leven. Ze leren ons een mening te vormen en keuzes te maken. Kortom, ze bouwen mee aan onze identiteit. En daarmee proberen we met ons christelijk onderwijs verschil te maken!


 
website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: