Trivium - Bestuurscentrum

 

Het Bestuurscentrum van Trivium heeft de opdracht de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering van onze kerntaak: onderwijs geven. Deze ondersteuning heeft vooral betrekking op het beheer van de scholen. De directeur van de school is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het schoolbeleid.

Op de bovenste etage van dit pand in Zetten is het Bestuurscentrum gevestigd. 

 

In het Bestuurscentrum zijn de volgende personeelsleden werkzaam.

 

 

 

 

Henk van Dorp, directeur/bestuurder.

Corinne van Hal, directiesecretaresse.
Zij is een belangrijke
spil in de Trivium-organisatie en weet
waar en bij wie welke informatie snel te
vinden is.

Jan Nobel werkt voor
twee dagen voor het Bestuurscentrum en 
zorgt voor de financiële administratie en de maandelijkse rapportages aan de scholen. 

 

Victor Rougoor is
administrateur

 


 

Giso Fuite
is controller en zorgt
voor
de financiële
administratie en
de maandelijkse
rapportages aan
de scholen. 
Onze MARAP
geeft om de drie
maanden een 
overzicht van 
(begrote & werkelijke) 
inkomsten en uitgaven
van de stichting.

 

Inge Hammen werkt
op het bestuurscentrum
als P&O'er.

 

 
 Simon Lise is facilitair
 medewerker.

 

Tenslotte zijn Jeroen Bartelink (RI&E), Marianne Baltussen (ondersteunende taken voor het directie-overleg, het bestuur en de GMR) en Anke Diepenbroek (communicatie) parttime aan het Bestuurscentrum verbonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: