jun 7, 2018
Voor het primair onderwijs is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao. In dit akkoord is een flinke stijging van de lerarensalarissen opgenomen. Het kabinet heeft namelijk 270 miljoen extra hiervoor beschikbaar gemaakt. De kloof met de salarissen in het vo is hiermee nog niet helemaal gedicht. [Meer]
jun 7, 2018
Ons administratiekantoor Groenendijk heeft voor het schooljaar 2018-2019 weer nieuwe data ingepland voor ABP-spreekuren. Het is verstandig om op de hoogte te zijn van je pensioen, dus dit is je kans om vrijblijvend gebruik te maken van een pensioenadviseur van ABP. [Meer]
mrt 7, 2018
Binnen Trivium zijn een aantal netwerken gestart met specialisten. Een voorbeeld hiervan is het rekennetwerk, dat onder leiding van Linda van den Anker dit schooljaar een cursus heeft opgezet. Ook het netwerk van het jonge kind is in opkomst. Petra Bruijnzeel zal op 4 april een eerste bijeenkomst begeleiden in de oude Dorpsschool in Hemmen. [Meer]
feb 28, 2018
Ons salarisadministratiekantoor Groenendijk organiseert de komende tijd een aantal informatie-bijeenkomsten en een ABP-spreekuur. De eerste informatie-bijeenkomst zal gaan over het opstellen van een bestuursverslag en een verslag van de interne toezichthouders. De tweede informatie-bijeenkomst is specifiek voor directies in het primair onderwijs. Dan is er nog een ABP-spreekuur waarbij het pensioen centraal staat. Voor meer informatie kunt u hier klikken. [Meer]
feb 8, 2018
De laatste tijd was er al sprake van: er zouden nieuwe richtlijnen voor wat betreft de privacy komen. En inderdaad, vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet. [Meer]
dec 14, 2017
Het APB heeft laten weten dat de ANW-compensatiemodule vervalt voor overheids- en onderwijspersoneel. Dit betekent dat wanneer er een werknemer overlijdt, de nabestaanden financieel nadeel hiervan ondervinden, omdat er geen aanvulling meer wordt gegeven door ABP op de nabestaanden uitkering. [Meer]
nov 30, 2017
ABP heeft besloten om de premie voor het ouderdoms- en nabestaanden pensioen in 2018 te verhogen. De premie ligt nu op 21,1% en stijgt naar 22,9%. [Meer]
nov 21, 2016
In 2012 is het Lerarenregister opgezet. Het idee achter dit register is om openbaar te maken dat leraren steeds bezig zijn zich verder te professionaliseren. Registratie was nog niet verplicht, maar wordt het wel in 2017. [Meer]

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: