jun 7, 2018

Voor het primair onderwijs is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao. In dit akkoord is een flinke stijging van de lerarensalarissen opgenomen. Het kabinet heeft namelijk 270 miljoen extra hiervoor beschikbaar gemaakt. De kloof met de salarissen in het vo is hiermee nog niet helemaal gedicht. 

Per 1 september gaan de lerarensalarissen in ieder geval omhoog met 2,5%. Daarnaast is er een grote stap gezet naar een overzichtelijk loongebouw dat carrierekansen biedt. In oktober krijgen alle leraren in het po een eenmalige uitkering van 42% van hun maandsalaris. En zo zijn er nog heel wat punten opgenomen. Om meer te weten, ga naar de site van groenendijk (www.groenendijk.nl) en klik op nieuws.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: