mei 9, 2016

Op 27 april 2016 hebben de verschillende belanghebbende organisaties (werkgeversorganisatie PO-raad en de diverse vakorganisaties) een akkoord bereikt over de nieuwe cao primair onderwijs. In het onderhandelaarsakkoord komen drie belangrijke onderdelen naar voren: de uitvoering van het Loonruimteakkoord, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en het Sociaal akkoord.

De hoofdpunten zijn:
1. per 1 juli 2016 worden de lonen structureel met 3,8% verhoogd;
2. over de periode januari 2016 t/m juni 2016 wordt een eenmalige uitkering gegeven in juli, zodat de loonsverhoging van 3,8% ook met terugwerkende kracht vanaf januari 2016 geldt;
3. Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato);
4. De WOPO (Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Primair Onderwijs) wordt aangepast voor bijzonder onderwijs.

Het gehele akkoord omvat 10 pagina's. Daarin staan alle details en verdere onderhandelingspunten. Klik hier om deze te downloaden.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: