nov 30, 2015
De PO-raad heeft onlangs de schoolbesturen verzocht om de loonsverhoging over 2015 alsnog uit te betalen, ondanks dat er nog geen nieuwe cao is. Deze nieuwe cao komt waarschijnlijk pas halverwege 2016, dus formeel gezien zijn werkgevers nergens toe verplicht. Toch gaan de meeste schoolbesturen akkoord en dat geldt ook voor Trivium.

In december wordt de 1,25% loonsverhoging uitbetaald (met terugwerkende kracht naar september dit jaar), evenals de eenmalige uitkering van 500 euro bij een fulltime baan. In oktober waren de salarissen ook hoger, dit kwam door de verhoging van 0,8% die gekoppeld was aan de dag van de leerkracht.

Of de geplande loonsverhoging van 2016 doorgaat, is even afwachten en zal duidelijk worden in de nieuwe cao.
website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: