okt 31, 2013

Ten behoeve van de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dient een werkgever aan de werknemer een aanvraagformulier te verstrekken waarmee de werknemer de VOG bij de gemeente kan aanvragen.

Het aanvraagformulier is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gewijzigd. Personeelsleden die met een oud aanvraagformulier bij de gemeente verschijnen hebben de kans om teruggestuurd te worden, omdat zij een onjuist formulier bij zich hebben. 
Wij verzoeken u dus met klem om het juiste aanvraagformulier te hanteren. Het formulier vindt u  klik hier' in de (lichtgroene) rechterkolom met downloads. Het staat bijna onderaan.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: