PCBS de Terebint
PCBS de Terebint
PCBS de Terebint
Stationstraat 7
6659 BX Wamel
Postbus: 37
6659 ZG Wamel
tel: 0487-501909
www.deterebint.nl

Directeur Berry Burghout
Aantal leerlingen: 60

Je wordt groter op onze kleine scholen in Maas en Waal

De Terebint
Doelgericht en persoonlijk

De Terebint is een kleine Protestants Christelijke streekschool, waar kinderen aandacht, zorg en goed onderwijs krijgen van deskundige, enthousiaste leerkrachten, die zich samen verantwoordelijk voelen voor alle kinderen van de school. De school kenmerkt zich door een open, laagdrempelige en gezellige sfeer, waarin iedereen op school – kind, leerkracht en ouder - zich geborgen en veilig weet. Zodra u de school binnenkomt merkt u: hier voelt een kind zich thuis.

 Onze slogan voor de komende jaren is; De Terebint, Samen op weg met ieders eigen ‘(v)aardigheden’! Samen, omdat we vinden dat kinderen en collega’s veel van én met elkaar kunnen leren. Ieder kind, maar ook iedere volwassene is uniek en kent in die zin zijn eigen ‘aardigheden’. We gaan binnen ons onderwijs uit van de eigen potentie en onderwijsbehoeften van het kind.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: