Prinses Beatrixschool
Prinses Beatrixschool
Prinses Beatrixschool
Balijeweg 20A
6874 AJ Wolfheze
tel: 026 – 48 21 535
www.prinsesbeatrixwolfheze.nl

Locatieleider Alette Burghout

 

De Prinses Beatrixschool is een dorpsschool op een mooie locatie, met een ruim plein en een gezellig gebouw. We hebben alle recht op bestaan met ongeveer 90 schoolbewoners, mede omdat we een dislocatie zijn van de Prinses Beatrixschool te Renkum. Onze leerlingen en hun ouders merken hier weinig van, want de goede samenwerking vindt plaats op team- en directieniveau. Tevens hebben we een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

We vinden het fijn dat onze christelijke school zo overzichtelijk en kleinschalig  is. We kennen en zien elkaar, dat vinden we belangrijk. We hebben respect voor elkaars overtuiging en hoe je in de wereld staat, want vanuit dat veilige gevoel kan je ontwikkelen. We zijn een Kanjerschool, via de methodiek van de Kanjertraining werken we met de leerlingen aan hun sociaal emotionele ontwikkeling en een goede sfeer binnen de school. We hopen dat ieder kind zijn eigenheid ontdekt, en leert om zijn of haar talenten in te zetten in deze maatschappij.

Ons adaptief onderwijs is gebaseerd op zelfstandig werken, werken op eigen niveau en een effectieve instructie. Dit wordt zichtbaar door de hele school met o.a. een planbord, blokjes, doelenmuren en instructietafels. Binnen ons onderwijs zetten we bewust coöperatieve werkvormen in, omdat kinderen door samenwerken beter leren en betrokken zijn. Door doelgericht te werken zijn leerlingen gemotiveerder en meer betrokken bij hun eigen leerproces. Doelen zijn leidraad in de klas en tijdens de les. 

Door de hele school wordt Engels gegeven. We vinden het belangrijk kinderen van deze wereldtaal al zoveel mogelijk communicatieve vaardigheden mee te geven voor de toekomst.

Dit alles kan tot stand komen door samen te werken, samenwerking tussen leerling, ouders en teamleden. Ons hardwerkende enthousiaste team is divers, van jong tot wat ouder, met veel ervaring, maar ook expertise op b.v. het gebied van leerlingenzorg, ICT, lezen en begeleiding. Wij zijn een school van deze tijd met Buitenschoolse opvang Spoorzoeker en een eigen bibliotheek binnen haar muren. Het organiseren van deze brede school laat wederom zien dat we samenwerking belangrijk vinden.

Beatrixschool samen in beweging, is een zin die onze school typeert. Door reflectie en evaluatie blijven we resultaten verbeteren en onderwijs vernieuwen. We staan open voor en denken in kansen. Zo blijven we in beweging! We nodigen u van harte uit onze school te bezoeken en de sfeer te proeven.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: