Prinses Beatrixschool
Prinses Beatrixschool
Prinses Beatrixschool
Reijmerweg 92
6871 HG Renkum
tel: 0317-315 130
www.prinsesbeatrixrenkum.nl

Directeur Benno Bulten

De Prinses Beatrixschool, één van de zes scholen in het dorp Renkum/Heelsum, is een echte buurtschool die gevestigd is in een goed onderhouden gebouw.  Zodra je de school binnenkomt, ontdek je de sfeer die de school uitstraalt: rust en orde. Vertrouwen en veiligheid zijn de pijlers waar de school op gegrondvest is, naast structuur, duidelijkheid en communicatie.

Het leerlingenaantal is al jaren stabiel, vertoont zelfs een lichte groei in een tijd waarin krimp aan de orde van de dag is. Dat veel oud-leerlingen hun kinderen  op onze school aanmelden, geeft aan dat er vertrouwen is in het onderwijs en de sfeer op de Prinses Beatrixschool.

Expliciete Directe Instructie, waarmee de school werkt, is erop gericht om op bepaalde momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzicht en vaardigheden zo doelgericht mogelijk te onderwijzen. In alle groepen wordt, om dit te bereiken, o.a. gewerkt met planborden, wisbordjes, zelfstandig werkblokjes, beurtenbakjes en instructietafels. Expliciete Directe Instructie is een manier van onderwijs, die voortdurend in ontwikkeling blijft. Tijdens de team- en bouwvergaderingen wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld, om het onderwijs zo goed en zinvol mogelijk te laten verlopen. Onze resultaten zijn al jarenlang bovengemiddeld.

Passend onderwijs en de 1-zorgroute zijn vanuit de overheid opgelegd om alle kinderen met verschillende onderwijsbehoeftes binnen de school een plaats te kunnen bieden. Groepsoverzichten en –plannen vormen daarom de basis van ons onderwijs: ieder kind krijgt zoveel mogelijk onderwijs aangeboden op eigen niveau. Op deze manier onderwijs maken is mede mogelijk omdat er aan de school een collegiaal, hard werkend team verbonden is, dat steeds open blijft staan voor doordachte veranderingen en ontwikkelingen.

Een groeiende school in een tijd van terugloop van leerlingenaantallen is iets om trots op te zijn, maar ook om met zorg mee om te gaan. Want een stabiele, degelijke school met liefde en aandacht voor de kinderen willen we ook in de toekomst blijven.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: