Margrietschool
Margrietschool
Margrietschool
Zeemanstraat 1
6706 KA Wageningen
tel: 0317-413 565
www.mswa.nl

Directeur Clariet Erbrink
Aantal leerlingen: ca. 180

Leren voor het leven

De Margrietschool is een gezellige school met zo’n 180 leerlingen. Ons motto is ‘Leren voor het Leven’. Daar bedoelen we mee dat we ieder kind niet alleen kennis, maar ook de nodige andere bagage voor zijn verdere ontwikkeling meegeven.

Christelijke identiteit
De Margrietschool is een open, christelijke school met de bijbel als leidraad. Gods liefde inspireert ons elke dag weer in onze omgang met elkaar en de kinderen. Waarden als verantwoordelijkheid dragen, nieuwe kansen krijgen en respectvol met elkaar en de aarde omgaan, zijn belangrijk op school. We beginnen en eindigen de dag met gebed en driemaal per week vertellen we de kinderen een verhaal uit de bijbel. Iedereen die zich hierbij goed voelt, is van harte welkom.

Rust en structuur
Kinderen ontwikkelen zich het beste in een veilige omgeving en we doen er alles aan om dat te garanderen. Ieder kind moet immers zichzelf kunnen zijn en met veel plezier naar school gaan. In alle groepen besteden we daarom veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Door regels te stellen en deze na te leven, bieden we de kinderen de nodige rust en structuur en dragen we zo bij aan de vorming van evenwichtige medeburgers.

Nadruk op taal en rekenen
Bij de Margrietschool vindt u modern, maar wel degelijk onderwijs. Onze leerkrachten doen veel aan bijscholing om kwaliteit te blijven bieden. Wij geven klassikaal onderwijs, met veel ruimte voor zelfstandig werken. Natuurlijk doen we het nodige aan creativiteit en algemene ontwikkeling, toch ligt de nadruk op het goed leren rekenen, schrijven en lezen.

Extra zorg en Plusgroep
Kinderen verschillen in talent, belangstelling, tempo en motivatie. Vandaar dat we de uitleg, hoeveelheid leerstof, leertijd en moeilijkheidsgraad op 3 niveaus binnen de groep aanbieden. We hebben een remedial teacher om kinderen met leerproblemen te begeleiden en hanteren het protocol ’Leesproblemen en dyslexie’. Voor kinderen die meer begaafd zijn is er de Plusgroep, met uitdagende, extra opdrachten rond creativiteit en wereldoriëntatie, of de Plusklas.

En verder…
We geven Vroeg Engels: voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 is er wekelijks Engels op het rooster. We doen veel leuke dingen met de kinderen. Eens per jaar staan alle lessen in het teken van een project. In januari eten we gezamenlijk boerenkool. En de kinderen van groep 5/6 hebben schooltuintjes met groenten en bloemen.

Kennismaken
U kunt, helemaal vrijblijvend, een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. U krijgt dan informatie, een schoolgids en jaarkalender en we kijken even in alle groepen om sfeer te proeven. Belangstelling? Neemt u dan contact op met de directeur, Clariet Erbrink.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: