Koningin Julianaschool
Koningin Julianaschool
Koningin Julianaschool
Flessestraat 11
6666 CK Heteren
tel: 026 – 47 22 576
www.julianaschoolheteren.nl

Directeur Esther Gunsing

De Koningin Julianaschool

Goed voor elkaar!

Onze school kent een rijke geschiedenis. In november 2012 vierde de school haar 150-jarig bestaan. We durven dan ook te zeggen dat de Julianaschool is gebouwd op een degelijke basis van ervaring. Ouders van leerlingen nemen van oudsher een grote plaats in op school. We zien hen als ‘partners’ in de ontwikkeling van kinderen.

De school laat zich het best omschrijven als een school voor traditioneel onderwijs. Er is veel aandacht voor de basisvakken rekenen en taal. De duidelijke structuur zorgt voor rust in de school. Leerkrachten beschikken over goede instructievaardigheden. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, volgen de route van de ‘intensieve aanpak’. Kinderen voor wie het basisaanbod te weinig uitdaging biedt bijten zich vast in het ‘verrijkingsaanbod’. Binnen de school draaien enkele plusgroepen voor meerbegaafde kinderen. Ook is er een deskundig aanbod voor kinderen met dyslexie. We vinden het fijn om te merken dat ouders tevreden zijn over onze zorgstructuur. De uitstroom naar HAVO/VWO vanuit onze school is hoog.

Toch weten we dat het in het leven niet alleen maar draait om leren met je hoofd. In een maatschappij die verhardt, willen wij dat kinderen ‘samen leren leven’. We besteden dagelijks tijd aan groepsgesprekken en coöperatieve werkvormen. We tolereren het niet dat kinderen gepest worden. Goed gedrag kun je leren!

De Koningin Julianaschool is een Christelijke school. We leven vanuit de visie dat God de schepper is van ieder uniek mens. De verhalen uit de bijbel inspireren ons in de omgang met elkaar en onze verantwoordelijkheid voor een eerlijke wereld. Onze school is niet verbonden aan één vaste kerk maar staat open voor ieder die onze identiteit respecteert!

Meer weten over de Julianaschool? Klik door naar de website van de school.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: