Johan Frisoschool
Johan Frisoschool
Johan Frisoschool
Hooilandplein 44
6708 RT Wageningen
tel: 0317 - 419 774
www.johan-frisoschool.nl

Directeur Rudi Hemmen

De Johan Frisoschool in Wageningen is een basisschool met drie overzichtelijke locaties waar ongeveer 350 leerlingen onderwijs krijgen.

Ons uitgangspunt is dat een kind zich goed ontwikkelt, als het zich veilig voelt in zijn klas en op het schoolterrein. Het kind ervaart dan dat het dat werken en leren op school leuk is. De Johan Frisoschool maakt er daarom serieus werk van om een aantrekkelijke, veilige leer - en leefomgeving aan kinderen te bieden.

Eigen mogelijkheden

We streven er naar dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en daarbij goede leerresultaten halen. Onze uitstekende leerkrachten werken daarom met bewezen goede en actuele lesmethoden. Ieder kind is voor ons uniek. Daarom proberen we aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden en interesses van onze leerlingen.

Onze leerlingenzorg is goed. Dit is zorg voor die kinderen die het leren (soms) moeilijk vinden, maar ook zorg voor kinderen die heel gemakkelijk en snel leren. Op onze school worden hoogbegaafden voldoende uitgedaagd. We zijn bovendien aangesloten bij een schooloverstijgende plusklas voor leerlingen vanaf groep 6.

Veel vervolgopleidingen en toekomstige werkkringen zullen Engelstalig zijn. Daarom wordt de Engelse taal bij ons vanaf groep 1 onderwezen.

Kinderen met dyslexie begeleiden we om het beste uit zichzelf te halen.

In alle leerjaren wordt gedifferentieerd gewerkt met een aantrekkelijk en uitdagend onderwijsaanbod. Onze leerlingen ervaren daardoor dat leren, en jezelf ontwikkelen, een groot goed is!

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: