Gravin van Rechterenschool Appeltern
Gravin van Rechterenschool Appeltern
Clara Fabriciusschool Herveld
Clara Fabriciusschool Herveld
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Koningin Julianaschool Heteren
Koningin Julianaschool Heteren
Johan Frisoschool Wageningen
Johan Frisoschool Wageningen
De Wegwijzer Elst
De Wegwijzer Elst
De Hien Dodewaard
De Hien Dodewaard
De Meeuwenberg Driel
De Meeuwenberg Driel
Ireneschool Wageningen
Ireneschool Wageningen
De Ark Elst
De Ark Elst
Airborneschool Renkum
Airborneschool Renkum
Margrietschool in Wageningen
Margrietschool in Wageningen
Het Kompas in Kesteren
Het Kompas in Kesteren
Johan Frisoschool in Wageningen
Johan Frisoschool in Wageningen
Basisschool de Terebint in Wamel
Basisschool de Terebint in Wamel
Prinses Beatrixschool Renkum
Prinses Beatrixschool Renkum
Basisschool de Wegwijzer in Elst
Basisschool de Wegwijzer in Elst
Ireneschool
Ireneschool
Rooseveltweg 350
6707 GW Wageningen
tel: 0317-413 374
www.bs-irene.nl

Directeur Hans van Holland

De Ireneschool is een ‘open’ christelijke basisschool waar iedereen welkom is en zich welkom zal voelen. Dit is terug te zien in onze kinderen. De Ireneschool is een goede afspiegeling van de multiculturele samenleving waarin de kinderen opgroeien. Waarden als respect en acceptatie staan bij ons hoog in het vaandel. Vanuit onze christelijke identiteit geven wij inhoud aan deze waarden. Wij vinden het belangrijk dat onze identiteit in zowel woorden als in daden zichtbaar is.

 

De Ireneschool werkt vanuit de christelijke waarden aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze waarden vormen ons uitgangspunt in het pedagogisch en didactisch onderwijzen van de kinderen. In dit onderwijzen wordt er tegemoetgekomen aan de basisbehoeften van ieder kind:

 

I. Relatie; luisteren, ondersteunen en vertrouwen

II. Competentie; uitgedaagd worden in dat wat ze kunnen

III. Autonomie; zelf keuzes kunnen maken en daar verantwoordelijkheid voor dragen.

 

Door te werken vanuit deze basisbehoeften wordt er aangesloten bij de individuele onderwijsbehoeften (zoals instructie, feedback en specifieke activiteiten) en de talenten van het kind. Wij willen graag de school zijn voor het talent dat jij bent.

Om ook daadwerkelijk ieder talent tot ontwikkeling te laten komen, wordt er wel wat gevraagd van de wijze waarop er onderwijs gegeven wordt. Wij vinden dat TOM-onderwijs hier een uitstekende methode voor is. TOM-onderwijs kenmerkt zich door vier pijlers binnen de school te veranderen en aan te pakken:

 

- de kwaliteiten van de leerkrachten optimaal te benutten,

- de leeromgeving zou rijk mogelijk te maken,

- de ruimte zo veelzijdig en zo functioneel mogelijk te organiseren,

- het onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij de individuele leerstrategieën.

 

Vanaf dit schooljaar 2012-2013 gaat de Ireneschool zich ontwikkelen naar een TOM-school. Voor meer informatie over ons onderwijs en de organisatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.bs-irene.nl. Op de website http://www.teamonderwijs.nl vindt u meer informatie over TOM-onderwijs.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: