Het Kompas
Het Kompas
Het Kompas
Joost van den Vondelstraat 1b
4041 XJ Kesteren
tel: 0488 – 481 854
www.kompaskesteren.nl

Directeur Jaap van Noppen

Samen school zijn

CBS Het Kompas is een protestants-christelijke basisschool met een open houding naar andere levensovertuigingen. Het christen-zijn vormt voor ons de inspiratiebron voor ons werk. We willen een gemeenschap van ouders, leerlingen en leerkrachten zijn met respect voor elkaar. De communicatie met de ouders vinden wij erg belangrijk en verloopt via korte lijnen.

Kwaliteit 
Ons onderwijs kenmerkt zich door een duidelijke structuur. Ieder kind is even waardevol, of ze nu moeite hebben met leren, gemiddeld of bovengemiddeld zijn. Wij volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig. Waar nodig sturen we bij, eventueel met inzet van onze interne begeleider. Ook kinderen die 'wat meer aan kunnen' geven we extra aandacht. Zij krijgen verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden of nemen deel aan onze plusgroep. De school richt zich ook op de toekomst, waarbij de nieuwe media een rol spelen in de lesprogramma's

Sfeervol
CBS Het Kompas kenmerkt zich als een sfeervolle school, met een warm en betrokken team. Bij ons ontwikkelen kinderen zich niet alleen cognitief. Aan het bevorderen van sociaal gedrag en een houding van zelfvertrouwen besteden wij wekelijks aandacht met behulp van het programma de Vreedzame School.

Brede school

Als brede school bieden we niet alleen kwalitatief goed onderwijs, maar is er ook de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang. We bieden in samenwerking met hen een breed palet aan buitenschoolse activiteiten aan voor alle kinderen. Extra hulp voor kinderen die dit nodig hebben in de vorm van bijvoorbeeld kinderoefentherapie of logopedie vindt plaats op school.

Informatie 

De basisschool vult een belangrijk deel van een kinderleven en die kies je dan ook zorgvuldig. Wilt u meer van onze school weten, bezoek dan onze website. Indien u dit wenst, kunnen we u ook een informatiepakket via de post doen toekomen. Daarnaast bent u vanzelfsprekend welkom voor een gesprek en een rondleiding.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: