Gravin van Rechterenschool
Gravin van Rechterenschool
Gravin van Rechterenschool
Gentenhof 10
6629 AX Appeltern
tel: 0487 – 541 235
www.gravinvanrechterenschool.nl

Directeur Berry Burghout

De Gravin van Rechterenschool

Een school met ruimte

De Gravin van Rechterenschool is een open protestants-christelijke school met een streekfunctie.

Onze slogan voor de komende jaren is; Gravin van Rechterenschool, Een school met ruimte!

Niet alleen omdat we letterlijk veel ruimte om onze school hebben, maar juist ook omdat we ruimte willen bieden aan al onze leerlingen om zich verder te ontwikkelen, ieder op zijn eigen wijze. We gaan daarbij uit van de onderwijsbehoeften van onze kinderen en sluiten daar zo goed mogelijk bij aan.

Op onze school werken we als team vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging met ruimte voor de inbreng van anders denkenden. We vinden dat elk mens uniek is en mag zijn zoals hij/zij is. Ieder moet dan ook de ruimte te krijgen om zich te kunnen ontplooien. 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: