De Wegwijzer
De Wegwijzer
De Wegwijzer
Forum 6
6660 AD Elst
tel: 0481 – 373 446
www.dewegwijzerelst.nl

Directeur Roland Stoffelen

Met elkaar op weg

De Wegwijzer is een christelijke school in Elst. Onze school heeft een open christelijk karakter en is niet verbonden aan één vaste geloofsrichting. We vertellen de Bijbelverhalen en vertalen dit naar de huidige tijd: hoe gaan we met elkaar om, wat kunnen wij uit de verhalen leren en hoe passen wij dit toe in onze wereld.

Wij proberen ons motto met elkaar op weg daadwerkelijk inhoud te geven. Wij vinden een goede zorg voor alle leerlingen belangrijk en streven naar een plezierig en veilig schoolklimaat waar iedereen zich thuis voelt.

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we vakken als taal, lezen en rekenen erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het opvoeden van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers. Ieder kind kan zich ontwikkelen in zijn unieke talenten op het gebied van kennis, sociaal-emotioneel en creatief vlak. Voor de begaafde kinderen is de day a week klas, waar de leerlingen één dag(deel) per week heen gaan.

Een brede school

De Wegwijzer staat in de wijk Westeraam, waar de school deel uitmaakt van brede school ‘De Zon’. Hierin zijn naast de 3 basisscholen vele andere voorzieningen aanwezig, zoals buitenschoolse opvang, logopedie en fysiotherapie. De 3 scholen hanteren een continurooster. Dit betekent dat de middagpauze kort is en alle kinderen op school blijven en met elkaar eten in de klas.

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: