Basisschool De Ark
Basisschool De Ark
Basisschool De Ark
Kruisakkers 7
6662 DV Elst
tel: 0481 – 375 494
www.de-ark-elst.nl

Directeur Rianne Wanders
Aantal leerlingen: ca. 180

Veilig en vertrouwd

De Ark is een open protestants-christelijke basisschool in Elst en maakt deel uit van Bredeschool “Kruisakkers”. We leggen in ons onderwijs een relatie tussen onze christelijke identiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en onderlinge verbondenheid. We besteden daarom veel aandacht aan behulpzaamheid, rechtvaardigheid, acceptatie, respect en eerbied voor de ander. Wij staan voor een sfeervolle en uitdagende leeromgeving en vinden het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich daar veilig en vertrouwd voelen.

Ontwikkeling

Ieder kind is uniek en we houden rekening met talenten, beperkingen en onderwijsbehoefte. We willen kinderen helpen zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen tot goed functionerende burgers die bijdragen aan een leefbare maatschappij. Kinderen ontwikkelen zich in een voorspelbare volgorde, maar in een eigen tempo en verschillen dus onderling in hun manier van leren. Alle kinderen zijn voor ons even waardevol, of ze nu moeite hebben met leren, gemiddeld zijn of bovengemiddeld presteren.

Samen leren

Kinderen en leerkrachten zijn nooit uitgeleerd. De Ark is daarom een school in beweging die graag inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Onze school richt zich op de toekomst: ook nieuwe media zoals tablets spelen een rol in onze lesprogramma's.

We hechten aan regelmaat en ritme, staan open voor veranderingen en schromen niet nieuwe inzichten in ons lesgeven toe te passen. Tevens proberen wij op een positieve manier orde te houden door het accent te leggen op wat goed gaat.

Partnerschap

We zijn ons er van bewust dat u ons uw kostbaarste “bezit” toevertrouwt. Een optimale relatie tussen school en thuis is daarom van groot belang. We zien ouders als partners, hechten waarde aan hun inbreng en beleving en werken graag samen naar een gezamenlijk doel: het welbevinden van het kind. 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: