Chr. basisschool De Hien
Chr. basisschool De Hien
Chr. basisschool De Hien
Emmalaan 4
6669 AR Dodewaard
tel: 0488 – 411 226
www.dehien.nl

Directeur Evelien Buis
Aantal leerlingen: ca. 230


Christelijke basisschool De Hien                                                                                        
Op onze school zijn kinderen welkom ongeacht ras, kleur, godsdienst of andere verschillen. Samen willen we een afspiegeling van de maatschappij zijn, waarbij ieder kind er mag zijn. Van alle kinderen verwachten we dat ze meedoen met de dagopeningen die we vorm geven middels een verhaal, gedicht, lied of gebed. In ons onderwijs werken we vanuit een leerstofjaarklassensysteem. Ieder kind heeft een ander ontwikkelingstempo. Die verschillen willen we zoveel mogelijk binnen de groep tot z’n recht laten komen. Als zorgsysteem is de 1-zorgroute daarbij een belangrijk instrument.

Kind van nu - bewust van morgen
De Hien is een fijne, veilige, vitale dorpsschool die midden in de 21e eeuw staat. Onze christelijke identiteit is zichtbaar en voelbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan en in onze open blik naar de wereld om ons heen. Naast gerichte aandacht voor de basisvakken, zoals taal en rekenen, maken we gebruik van verschillende eigentijdse werkvormen die zijn gericht op samenwerken, kritisch denken en zelf aanpakken en oplossen van problemen. Vanuit deze grondslag helpen wij onze kinderen zich te ontwikkelen tot de zelfbewuste, nieuwsgierige en participerende burgers van morgen.  

Zorg voor onszelf en de wereld om ons heen
Kinderen leren het beste wanneer zij goed in hun vel zitten. Gezondheid is daarom een centraal thema bij ons op school. We verwerken dit in themalessen, praktische opdrachten en in de afspraken die we met elkaar maken. We besteden hierbij niet alleen aandacht aan voeding, beweging en hygiëne, maar ook aan een gezond en veilig leer- en leefklimaat. Spelenderwijs worden kinderen zich bewust van de aspecten die hun gevoel van welbevinden beïnvloeden en leren zij weloverwogen keuzes te maken.  

Wilt u meer weten over onze school, bezoek dan onze website: www.dehien.nl

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: