Clara Fabriciusschool
Clara Fabriciusschool
Clara Fabriciusschool
De Hoge Hof 8
6674 BV Herveld
tel: 0488 – 452 874
www.clarafabriciusschool.nl

Directeur Fred van der Heijden

Clara Fabriciusschool

 

Positief en veilig

De Clara Fabriciusschool in Herveld is een protestants-christelijke basisschool met een open houding naar andere levensovertuigingen. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen op een respectvolle en positieve manier met elkaar omgaan. Wij willen een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen. Zelfvertrouwen, zelfkennis, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zijn belangrijke te ontwikkelen aspecten. Op onze school neemt het pestprotocol een zeer belangrijke plaats in. Ieder kind kan op deze manier veilig naar school.

Zelfstandigheid
In groep 1/2 werken we met ‘elementen van basisontwikkeling’, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hier wordt ook de basis gelegd voor het zelfstandig werken dat door de hele school is ingevoerd.

Zorg
We werken volgens de methode van de 1-zorg route. Kinderen die extra zorg nodig hebben krijgen extra hulp binnen of buiten de groep. Ouders worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen van hun kinderen.

Vernieuwing
Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Zo beschikken we over moderne ICT-mogelijkheden, zoals digitale schoolborden in iedere groep en een goed ICT-netwerk. Onze leermethodes zijn up-to-date en worden regelmatig vervangen.

We beschikken over een over een modern schoolgebouw met veel mogelijkheden. Zo hebben we de mogelijkheid om in kleinere groepen te werken, maar kunnen we ook bijeenkomsten voor de hele school organiseren. Kinderen (en ouders)  ervaren de podiumochtenden en crea-middagen als zeer positief.

Informatie
Mocht u na het lezen van deze informatie een afspraak willen maken, dan bent u van harte welkom op onze school.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: