Gravin van Rechterenschool Appeltern
Gravin van Rechterenschool Appeltern
Clara Fabriciusschool Herveld
Clara Fabriciusschool Herveld
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Koningin Julianaschool Heteren
Koningin Julianaschool Heteren
Johan Frisoschool Wageningen
Johan Frisoschool Wageningen
De Wegwijzer Elst
De Wegwijzer Elst
De Hien Dodewaard
De Hien Dodewaard
De Meeuwenberg Driel
De Meeuwenberg Driel
Ireneschool Wageningen
Ireneschool Wageningen
De Ark Elst
De Ark Elst
Airborneschool Renkum
Airborneschool Renkum
Margrietschool in Wageningen
Margrietschool in Wageningen
Het Kompas in Kesteren
Het Kompas in Kesteren
Johan Frisoschool in Wageningen
Johan Frisoschool in Wageningen
Basisschool de Terebint in Wamel
Basisschool de Terebint in Wamel
Prinses Beatrixschool Renkum
Prinses Beatrixschool Renkum
Basisschool de Wegwijzer in Elst
Basisschool de Wegwijzer in Elst

Gesprekkencyclus

Als je bij Trivium werkt, draai je mee in de gesprekkencyclus.
Dit houdt in dat je ieder jaar een gesprek hebt met een leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is om duidelijk
te krijgen hoe jij functioneert, wat jouw ontwikkelpunten zijn,
waar je tegenaan loopt etcetera. De cyclus bestaat uit 3 jaar,
waarvan jaar 1 en 2 een jaargesprek zijn. Het derde jaar krijg
je een beoordelingsgesprek. Na afloop van een gesprek is het
de bedoeling dat je een actieplan opstelt. In dat actieplan
formuleer je SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden) wat jouw doelen zijn voor het komende jaar of komende jaren. Je bent namelijk nooit uitgeleerd en kunt je altijd blijven ontwikkelen.
In het volgende gesprek kijk je samen met je leidinggevende
terug op de doelen en afspraken die zijn gemaakt en stel je weer nieuwe op (soms is een doel voor meerdere jaren van toepassing).

 

Je beoordelingsgesprek vindt plaats aan de hand van een competentieprofiel. Dit is een document waarin de vaardigheden staan beschreven waar je als leerkracht aan moet voldoen. Voor elke competentie zijn er drie niveaus. Die zijn opgesteld omdat Trivium niet van je verwacht dat je als startende leerkracht meteen overal zeer goed in bent. Het is de bedoeling dat je als startende leerkracht voldoet aan het eerste niveau van startbekwaam. In de competentiebeschrijvingen kan je lezen wat dat precies inhoudt.
Als je wat meer ervaring hebt, en je wordt beter, dan verwacht Trivium dat je gaat scoren op het tweede niveau van vakbekwaam. Daarna kan je nog doorgroeien naar het niveau van excellent.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: