Gravin van Rechterenschool Appeltern
Gravin van Rechterenschool Appeltern
Clara Fabriciusschool Herveld
Clara Fabriciusschool Herveld
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Koningin Julianaschool Heteren
Koningin Julianaschool Heteren
Johan Frisoschool Wageningen
Johan Frisoschool Wageningen
De Wegwijzer Elst
De Wegwijzer Elst
De Hien Dodewaard
De Hien Dodewaard
De Meeuwenberg Driel
De Meeuwenberg Driel
Ireneschool Wageningen
Ireneschool Wageningen
De Ark Elst
De Ark Elst
Airborneschool Renkum
Airborneschool Renkum
Margrietschool in Wageningen
Margrietschool in Wageningen
Het Kompas in Kesteren
Het Kompas in Kesteren
Johan Frisoschool in Wageningen
Johan Frisoschool in Wageningen
Basisschool de Terebint in Wamel
Basisschool de Terebint in Wamel
Prinses Beatrixschool Renkum
Prinses Beatrixschool Renkum
Basisschool de Wegwijzer in Elst
Basisschool de Wegwijzer in Elst

Trivium - Uitgangspunten

 

Het motto van Trivium is: KWALITEIT IN ONDERWIJS. Hier staan wij voor.

Visie: In de bestuursfilosofie van Trivium vormt de eigen ontwikkeling van de individuele scholen het uitgangspunt. De scholen onder Trivium zijn divers van aard. We kennen de kleinere dorpsscholen, maar ook scholen die een grote omvang hebben. Ten tweede is de leerlingpopulatie anders. Daarop wordt het onderwijs aangepast. Tenslotte biedt Trivium de scholen de ruimte om hun eigen onderwijsconcept te kiezen en uit te dragen. En hoewel de diversiteit daardoor groot is, hebben we gekozen voor een kwaliteitskader waarbij we met behulp van collegiale visitatie in een cyclus elke Trivium-school in beeld brengen. In 2016-2017 is dit voor het eerst tot uitvoering gekomen. Voor meer informatie over dit kwaliteitskader, klik hier

Iedere school heeft dus een eigen schoolprofiel, zorgt voor de eigen profilering en daarin ligt juist de kracht van Trivium! 


Passend onderwijs: Al onze scholen werken met Passend Onderwijs. Elke school heeft een eigen zorgprofiel, waaruit blijkt wat de school aan zorgleerlingen kan bieden. Een ander onderdeel van Passend Onderwijs is het werken vanuit drie niveaugroepen. Vanuit de toetsanalyses worden deze groepen samengesteld. De leerkracht maakt een groepsplan waarin wordt beschreven wat elke groep gaat doen, wanneer, met welke middelen en met welke doelstelling. Dit heet opbrengstgericht werken. Alle Trivium-scholen werken hier mee.

Elke school zit aangesloten bij een samenwerkingsverband. Dat samenwerkingsverband krijgt geld en dat geld is bedoeld voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Scholen kunnen hiervoor bij het samenwerkingsverband van hun regio een aanvraag doen voor een arrangement. Het samenwerkingsverband bekijkt de aanvraag en stelt vast hoeveel geld of uren specialisme er nodig zijn voor dat kind voor een bepaalde periode.

 

ICT:  In ons onderwijs is ict onmisbaar geworden, zowel voor de leraar als de leerling. Iedere school creëert voor de leerlingen een digitale leeromgeving.  Onze digitale schoolborden en computers spelen daarin een grote rol. Een aantal scholen werkt met tablets.
Ook voor de leerkracht is het werken met de computer een must. De systematische analyses van toetsen, de overzichten van gemaakte opdrachten, de leerlingadministratie etcetera zijn een bron van informatie en zorgen tevens voor werkdrukvermindering.

 

 

 

 

 

 

 

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: