Gravin van Rechterenschool Appeltern
Gravin van Rechterenschool Appeltern
Clara Fabriciusschool Herveld
Clara Fabriciusschool Herveld
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Koningin Julianaschool Heteren
Koningin Julianaschool Heteren
Johan Frisoschool Wageningen
Johan Frisoschool Wageningen
De Wegwijzer Elst
De Wegwijzer Elst
De Hien Dodewaard
De Hien Dodewaard
De Meeuwenberg Driel
De Meeuwenberg Driel
Ireneschool Wageningen
Ireneschool Wageningen
De Ark Elst
De Ark Elst
Airborneschool Renkum
Airborneschool Renkum
Margrietschool in Wageningen
Margrietschool in Wageningen
Het Kompas in Kesteren
Het Kompas in Kesteren
Johan Frisoschool in Wageningen
Johan Frisoschool in Wageningen
Basisschool de Terebint in Wamel
Basisschool de Terebint in Wamel
Prinses Beatrixschool Renkum
Prinses Beatrixschool Renkum
Basisschool de Wegwijzer in Elst
Basisschool de Wegwijzer in Elst

Trivium - Ambitie

 

Ons strategische beleidsplan heeft als titel:

 


V
AKBEWAAM, KINDGERICHT

 


We hechten erg veel waarde aan de vakbekwaamheid van het onderwijzend personeel. Als je streeft naar goed onderwijs heb je personeel nodig dat dit aan alle kanten uitstraalt.
We stimuleren ons personeel zich te ontwikkelen. We doen dat door:

  

 

-Te werken met bekwaamheidsdossiers waarbij we onze competenties en verbeterpunten uiteen zetten;
- Het hanteren van een goede gesprekscyclus, zowel voor leerkrachten als directeuren;
- Het maken van systematische analyses m.b.v. het Cito LOVS;
- Het aanbieden van bepaalde studies en inzetten van de lerarenbeurs;
- Te zorgen voor uitwisseling onder onze experts door bijeenkomsten te organiseren. Van elkaar kunnen we leren;
- Het organiseren van gezamenlijke studiedagen;
- Het werken met Actieplan Leerkracht. Voor meer informatie hierover ga naar www.rijksoverheid.nl

 

 

Het tweede kernpunt, kindgericht, valt onder de manier waarop we pedagogisch en didactisch handelen. Hierbij staan drie punten centraal:

Relatie: de relatie tussen opvoeder en kind is essentieel voor een goede overdracht van ons onderwijs. Van onze leerkrachten verwachten we dat zij op een professionele wijze met ieder kind een vertrouwensband kunnen opbouwen. De relatie tussen leerkracht en kind is veilig en respectvol.

Competentie: ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de competenties van het kind en daardoor resultaat gericht op de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkelingsgebieden. We kijken zorgvuldig naar de mogelijkheden van het kind en bieden daarvoor uitdagend onderwijs.

Autonomie: de opvoedingsrelatie tussen leerkracht en leerling is gericht op zelfstandigheid van de leerling. Onderwijzen leidt niet tot een afhankelijkheidsrelatie van kind tot leerkracht.

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: