Gravin van Rechterenschool Appeltern
Gravin van Rechterenschool Appeltern
Clara Fabriciusschool Herveld
Clara Fabriciusschool Herveld
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Koningin Julianaschool Heteren
Koningin Julianaschool Heteren
Johan Frisoschool Wageningen
Johan Frisoschool Wageningen
De Wegwijzer Elst
De Wegwijzer Elst
De Hien Dodewaard
De Hien Dodewaard
De Meeuwenberg Driel
De Meeuwenberg Driel
Ireneschool Wageningen
Ireneschool Wageningen
De Ark Elst
De Ark Elst
Airborneschool Renkum
Airborneschool Renkum
Margrietschool in Wageningen
Margrietschool in Wageningen
Het Kompas in Kesteren
Het Kompas in Kesteren
Johan Frisoschool in Wageningen
Johan Frisoschool in Wageningen
Basisschool de Terebint in Wamel
Basisschool de Terebint in Wamel
Prinses Beatrixschool Renkum
Prinses Beatrixschool Renkum
Basisschool de Wegwijzer in Elst
Basisschool de Wegwijzer in Elst

Trivium - Bestuur

Algemeen bestuur

De toezichthoudende bestuurders zijn bestuurders die onbezoldigd hun werkzaamheden voor Trivium verrichten.  Het bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar. De directeur/bestuurder is een fulltime bezoldigd bestuurder en vervult tevens de rol van secretaris van het bestuur. Zijn salaris is vastgesteld conform de CAO Primair Onderwijs.

De toezichthoudende bestuurders zijn:

 

 

 

 

 

Mirjam Wildekamp
(voorzitter).
Mirjam is juridisch
adviseur arbeids-
recht / HRM. Zij is tevens ouder van twee kinderen
op de Margrietschool
in Wageningen.

 

 

 

 

Marko Siefkes
(penningmeester).
Marko is Financieel
Adviseur en ouder van de Clara Fabriciusschool

in Herveld.

Mirjam Kerkman
(bestuurslid).
Mirjam is manager in de zorg en GGZ en ouder van drie kinderen op De Wegwijzer in Elst.

Astrid van de Klift (bestuurslid).
Astrid is gemeentesecretaris/ algemeen directeur
van een gemeentelijke organisatie en moeder
van twee zonen waarvan
de jongste naar De Meeuwenberg in Driel gaat.

Reinoud Frederiks
(bestuurslid).
Reinoud is vader van drie kinderen die op de Terebint zitten/hebben gezeten en betrokken bij veel taken in het onderwijs.

 

  Henk van Dorp is directeur/bestuurder.
Henk is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid van Trivium en voor de uitvoering ervan. Hij is sinds de oprichting van Trivium aan deze organisatie verbonden.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op bovenschools niveau functioneert ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vergadert minimaal vijf keer per jaar met de directeur/bestuurder over het beleid van Trivium en de uitvoering daarvan.

Schoolniveau

Bij vrijwel alle scholen van Trivium vormt de directeur met één of meer bouwcoördinatoren en de IB-er het managementteam van de school. Op schoolniveau is de directeur namens Trivium gemandateerd om het overleg met de medezeggenschapsraad (MR) te voeren. Het gaat hierbij om zaken die de eigen school betreffen. De meeste scholen kennen ook een oudercommissie, die meedenkt en meehelpt bij schoolactiviteiten. Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatie van onze scholen op deze website of naar de website van de scholen zelf. 


website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: